Cebon Sales & Development AB
har upphört med försäljning av tillbehör till
mobiltelefoner & datorer.


GP batterier och batteriladdare kan du fortsättningsvis köpa via GPBM Nordic AB (systerbolag till Cebon Sales & Development).

Inloggningsuppgifter till GP Customer Connect
får du via kundtjänst på tel. 031-799 16 00 eller mail info@gpbatteries.se

Du flyttas inom några sekunder automatiskt över till GP Batteries hemsida alt. klicka på länken www.gpbatteries.se

GPBM Nordic AB
Kontakta oss
031-799 16 00